Tilbage i 2015 undersøgte vi hvilket potentiale den digitale junglebane har i undervisningen. Konklusionen var at brugen af den digitale junglebane kan være med til at styrke motivationen  for læring og højne aktivitetsniveauet. I dag udgiver Uddannelses- og Forskningsministeriet en rapport der netop kommer frem til samme resultat ved brug af E-læring i undervisningen.
Mange institutioner har taget teknologien til sig og oplever succes med at højne motivation, aktivitet og kvalitet i undervisningen. Men e-læring skal gentænkes, hvis mulighederne skal udnyttes fuldt ud. Det er konklusioner i en netop offentliggjort rapport fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der er fuld fart på udviklingen af e-læring på de videregående uddannelsesinstitutioner. Særligt professionshøjskolerne er langt fremme med at anvende metoder som fjernundervisning, video og podcast – og resultaterne af e-læring er ifølge underviserne positive. Institutionerne bruger e-læring til at øge de studerendes undervisningsaktivitet og motivation og til at hjælpe studerende, der ikke kan komme til undervisningen, eller har behov for at få pointerne gentaget. Det viser en netop offentliggjort rapport fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der for første gang kortlægger det samlede omfang af e-læringsaktiviteter på de videregående uddannelser.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind hæfter sig særligt ved muligheden for at hæve den samlede uddannelseskvalitet gennem e-læring.

– E-læring er et interessant redskab, der åbner for nye undervisningsformer, mere feedback og differentieret undervisning. Mennesker lærer forskelligt. Teknologien kan hjælpe med at udfordre alle på lige netop det niveau, hvor den enkelte studerende befinder sig. Derfor er det positivt, at e-læring er et område i vækst ude på institutionerne, siger Søren Pind.

Rapporten peger også på, at det ikke er nok bare at sætte strøm til den traditionelle undervisning. Der skal udvikles nye undervisningsformer og -materialer tilpasset de nye digitale muligheder, hvis e-læringens potentiale skal udnyttes fuldt ud.

Om rapporten

  • E-læring er et bredt begreb, der dækker over en række forløb fra fuldt digitale forløb til begrænset anvendelse af teknologi i den traditionelle undervisning.
  • Rapporten er udført af Rambøll, som har kortlagt de videregående uddannelsesinstitutioners e-læringsaktiviteter gennem mere end 60 interviews på 26 videregående uddannelsesinstitutioner.
  • Kortlægningen har fokus på aktiviteter, der kan karakteriseres som blended learning og fjernundervisning. Begreberne dækker over undervisningsformer, hvor store dele af undervisningen gennemføres som netbaseret undervisning og via online-forum.
  • Hertil har rapporten afdækket udbredelsen af teknologiunderstøttet undervisning som er traditionel undervisning understøttet af digitale redskaber, eksempelvis brug af digitale læremidler og elektroniske tests.

kilde: pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Published by JungleBanen

Martin Lindved er ophavsmand til Den Digitale Junglebane og grundlægger af Digijunge.dk


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241