Dansk skoleidræt har sendt et åbent brev til alle landets byrådskandidater. Hos Digijungle.dk bakker vi selvfølgelig op omkring denne opfordring og glæder os over at bevægelse bliver fremhævet som en fantastisk læringsdynamo i et fremtidigt skolesystem hvor lysten til læring er halvdelen af vejen til elevernes succes.

Følgende er et uddrag fra Dansk skoleidræts åbne brev:

 

Åbent brev til kandidater ved kommunalvalget den 21. november 2017:

 

Kære byrådskandidat

Året igennem er flertallet af landets skoler på den ene eller anden måde i kontakt med Dansk Skoleidræt. Eksempelvis for at få hjælp og rådgivning i arbejdet med at implementere de daglige 45 minutters bevægelse.

Kommunerne er i den forbindelse en af de vigtigste samarbejdspartnere, da vi ved, at en solid politisk rammesætning og opbakning giver de bedste vilkår lokalt på skolerne. Derfor engagerer Dansk Skoleidræt sig også i valgkampen for at påvirke de vilkår, skolerne har til at føre bevægelsen ud i livet.

Vi er mere end tre år inde i skolereformen. Men i en ny undersøgelse fra Dansk Skoleidræt og TrygFonden, ”Bevægelse i Skoledagen 2017”, svarer kun 7 ud af 10 skoler, at de lever op til kravet om 45 minutters daglig bevægelse. Dermed er der stadig en del af landets skoler, som har et stykke arbejde foran sig.

Forskning viser, at der er en sammenhæng mellem bevægelse og læring, at bevægelse er en vigtig faktor for god skoletrivsel, og at bevægelse er helt afgørende for elevers generelle fysiske sundhed. For at komme videre med bevægelsesindsatsen har landets skoler brug for hjælp og opbakning fra kommunalt hold. Den omtalte undersøgelse viser nemlig også, at bevægelsesindsatsen på mange skoler i vid udstrækning drives af ildsjæles indsats. Ofte en lærer eller en pædagog, som brænder særligt for området.

Ildsjæle kan brænde ud, hvis ikke fx kommuner og lokale skoleledelser er med til at skabe retning og rum – også på idræts- og bevægelsesområdet. Derfor opfordrer Dansk Skoleidræt dels skoleledelserne til at udforme lokale bevægelsesstrategier og dels landets kommuner til at vedtage bevægelsespolitikker, der understøtter skolernes arbejde.

 

Læs resten på Dansk skoleidræts hjemmeside:

https://skoleidraet.dk/nyheder/kommunalvalg-priorit%C3%A9r-bevaegelse-i-skolen/

Published by JungleBanen

Martin Lindved er ophavsmand til Den Digitale Junglebane og grundlægger af Digijunge.dk


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /var/www/digijungle.dk/public_html/wp-content/themes/twentynineteen/inc/template-functions.php on line 241